2021 ലെ ഹർത്താൽ കണക്കുകൾ


SNTH - Original - Copy
ക്കൊല്ലത്തെ ഹർത്താൽ കണക്കുകൾ വർഷം തീരാൻ ഒരാഴ്ച്ച ബാക്കി നിൽക്കേ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അഥവാ ഹർത്താലുകൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ കണക്ക് പുതുക്കുന്നതായിരിക്കും.

8 ഹർത്താലുകളാണ് ദേശീയമായും സംസ്ഥാനവ്യാപകമായും പ്രാദേശികമായുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടന്നത്. ഏതൊക്കെ കൂട്ടർ എത്ര വീതം ഹർത്താലുകൾ നടത്തി എന്ന വിശദമായ കണക്ക് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

യു.ഡി.എഫ്./കോൺഗ്രസ്സ് – 4 എണ്ണം
സി.പി.എം. – 1 എണ്ണം
ബി.ജെ.പി. – 2 എണ്ണം
വിവിധ സംഘടനകൾ – 1 എണ്ണം

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഹർത്താൽ കണക്കുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. ഹർത്താലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ അഭൂതപൂർവ്വമായ വ്യതിയാനം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കണക്കുകൾ തീർച്ചയായും ഉപകരിക്കും.

2017 – 120 ഹർത്താലുകൾ
2018 – 98 ഹർത്താലുകൾ
2019 – 12 ഹർത്താലുകൾ
2020 – 11 ഹർത്താലുകൾ
2021 – 8 ഹർത്താലുകൾ

2020 ൽ ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് ഹർത്താലുകൾ ഒതുങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് കാലമാണെന്ന് പോലും വകവെക്കാതെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന പകുതിയിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് ഹർത്താലുകൾ എന്ന തോതിൽ പെട്ടെന്ന് ഹർത്താൽ എണ്ണം കൂടുകയും 11 ഹർത്താലുകൾ 2020ൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

ഒറ്റയക്കം എന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇക്കൊല്ലം സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2017ൽ 120 ഹർത്താലും 2018ൽ 98 ഹർത്താലും നടന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒറ്റയക്കത്തിലേക്ക് ഹർത്താലുകൾ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുകയും ശക്തമായി എതിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സമരമുറയെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരും കൈവിട്ടുതുടങ്ങി എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതെല്ലാം സാദ്ധ്യമായത് കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലും Say NO To Harthal അടക്കമുള്ള പല പല ഹർത്താൽ വിരുദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനവും കൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

സമരം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളപ്പോൾത്തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വര്യജീവിതത്തേയും സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും ഹനിച്ചുകൊണ്ടാകരുത് എന്ന സന്ദേശം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കട്ടെ. പുതുതലമുറയിലേക്ക് അത് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടട്ടെ. #Say_NO_To_Harthal.

വാൽക്കഷണം:- ഓരോ ഹർത്താലുകളും പ്രാദേശിക ഹർത്താലുകളും വാർത്താ ലിങ്കുകൾ അടക്കം അയച്ച് തന്ന് ഈ കണക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാ ഓൺലൈൻ/ഓഫ്ലൈൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി.
———————————————
അപ്ഡേറ്റ് (29.12.2021):- ഡിസംബർ 24 ന് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഈ വർഷം 8 ഹർത്താലുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒറ്റയക്കത്തിൽ ഹർത്താലുകൾ ഒതുങ്ങി എന്ന സന്തോഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ, ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ മാസം 1 ഹർത്താൽ എന്നത് 3 ഹർത്താൽ ആയി മാറുകയും ഈ വർഷം 10 ഹർത്താലുകളായി വീണ്ടും ഇരട്ടയക്കത്തിലേക്ക് കണക്കുകൾ കടന്നിരിക്കുന്നു.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>