മാലിന്യസംസ്ക്കരണം ഒരു കീറാമുട്ടിയല്ല


മാലിന്യസംസ്ക്കരണ വിഷയത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാലോ ? നിസാർ സാറും ഹരിസാറും മുൻ‌കൈ എടുക്കുന്നു. എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും ചേർന്ന് ആഞ്ഞുപിടിച്ചാൽ അൽ‌പ്പമെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാവും.

പുതിയ ലേഖനം, ‘മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഒരു കീറാമുട്ടിയല്ല‘. ലേഖനം വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാത്സ് ബ്ലോഗ് വരെ പോകേണ്ടി വരും.

Comments

comments

10 thoughts on “ മാലിന്യസംസ്ക്കരണം ഒരു കീറാമുട്ടിയല്ല

  1. മാത്സ് ബ്ലോഗ്, എന്തെങ്കിലും അപ്‌ഡേഷൻ നടത്തുകയായിരുന്നിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ പേജ് വായിക്കാനാവുന്നുണ്ട്.

 1. മനോജേട്ടാ നല്ല ലേഖനം. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള നഗരത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമായി അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ സംസ്കരിക്കാനെന്നപേരിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് വികേന്ദ്രീകൃതമായി നഗരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതാവും എന്നാണ്.

 2. നാട്ടിലായാലും അന്യനാട്ടിലായാലും ഞാൻ ഒരു മുട്ടായിക്കടലാസ് പോലും നിലത്തിടുകേല….ഒരു ബിൻ കാണുന്നത് വരെ കൈയ്യിൽ വക്കും..

 3. Hi,
  I had posted a question on the maths blog but I guess you are not looking at the comments there.

  Could you please pass on further information about converting garbage into manure using pvc pipes and jaggery. Thanks.

 4. Hi,
  This is a repeat of a comment on the maths blog.

  Could you please pass on further information regarding conversion of garbage into manure using pvc pipes and sugar? Thanks.

  1. @ Krish – എനിക്ക് അതേപ്പറ്റി അറിയുന്ന വിവരം ആ ലേഖനത്തിൽത്തന്നെ ഒരു പത്രവാർത്തയായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വാർത്തയിൽ ചിത്രവും ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലുതാക്കി വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പത്രവാർത്ത മെയിൽ വഴി അയച്ച് തരാം. അതിൽക്കൂടുതൽ വിവരം എനിക്കുമില്ല. അത്രയും മതിയാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

  2. I was not able to read the contents of that image very well. It was not clear even after seeing it in its full size.

   It will be great, as you have offered, if you could send me a better scanned version of that image, whenever it is convenient to you. I have sent you an email.

 5. വളരെ നല്ല ആശയങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ആകുന്നതുമാണ്. എന്നിട്ടുമെന്തേ ഇതൊന്നും നിലവില്‍ വരാത്തത്. ഉത്തരവും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം :(

 6. വളരെ നല്ല വാർത്ത, ഞാൻ വീട്ടിലെ മാലിന്യം എങ്ങനെ വളം ആക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>