ചക്രവാളം

Picture-004

സൂര്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി !!!


ചീന വലയില്‍ കുടുങ്ങിയതുകാരണം അസ്തമിക്കാന്‍ വൈകിയ സൂര്യനെ, ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതുകാരണം കൃത്യസമയത്തു തന്നെ സൂര്യോദയം നടന്നു.

(അബുദാബിയിലെ ന്യൂ മുസ്സഫ – ഷാബിയായില്‍ നിന്നൊരു സൂര്യോദയം)