രാജസ്ഥാൻ ടർബൻ


12
നൂറു രൂപ കൊടുത്താൽ രാജസ്ഥാനി ടർബൻ തലയിൽ കെട്ടിത്തരും മേഹ്റൻഗഡ് കോട്ടയിൽ, രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം നടക്കുന്ന ശ്രൃംഗാർ ചൗക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അങ്കണത്തിൽ. ഇന്നലെ കോട്ടയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് ഞാനത് ചെയ്യാതെ പോരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

ജീവനക്കാരൻ ഒരാൾ 9 മീറ്റർ നീളമുള്ള ടർബൻ എൻ്റെ തലയിൽ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയതും കാഴ്ച്ചക്കാർ ചുറ്റും കൂടി.

bb

cc

ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ടീം, എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി എനിക്ക് തന്നു. അവരും ടർബൻ ചുറ്റി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പടമെടുത്തു. ജീവനക്കാരും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ആ ചിത്രത്തിൽ ചേർന്നു. അതോടെ അവിടെ ടർബൻ കെട്ടാൻ ക്യൂ ആയി.

വാൽക്കഷണം:- ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നടുവൊടിഞ്ഞ്, മുട്ട്ചിരട്ട തേഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ചില ഓർമ്മചിത്രങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ആ വേദനയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ.

(തുടർന്ന് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…)

#greatindianexpedition
#gie_by_niraksharan
#gie_rajasthan
#fortsofrajasthan
#fortsofindia
#motorhomelife
#boleroxlmotorhome

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>