ആക്രികൾ


11
ന്നലെ വരെയുള്ള ഒന്നാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആക്രി വീഡിയോകൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ 21 വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ ഒരുമിച്ച് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ആക്രിതൻ എന്നാൽ വൈവിദ്ധ്യമാർന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുനടന്ന് വിൽക്കുന്നയാൾ എന്നാണർത്ഥം. ആക്കിറി, ആക്രി എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം തിരഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെത്തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുനടക്കുമോ ? അത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ ? പിന്നെങ്ങനെയാണ് ആക്കിറി/ആക്രി എന്ന പദത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലും പഴയതെന്ന നിലയ്ക്കും അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ സങ്കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

1. മാസ്ക്കുകൾ – https://m.youtube.com/watch?v=B3AhcXt1Z4Y

2. വിളക്കുകൾ – https://m.youtube.com/watch?v=PRzAK8Ttqu8

3. ലക്ഷ്മി ശിൽപ്പം – https://m.youtube.com/watch?v=EbUb2VZ-kaU

4. തേപ്പ് പെട്ടികൾ – https://m.youtube.com/watch?v=TXj7JN7SlTM

5. ഫോസിൽ പാത്രം – https://m.youtube.com/watch?v=Mmwgg2zKTNQ

6. എഴുത്തോലയും എഴുത്താണിയും – https://m.youtube.com/watch?v=UIw1zfIXSmo

7. ലൂം ഷട്ടിൽ – https://m.youtube.com/watch?v=LDrYI29d4MQ

8. മണൽ ഘടികാരം – https://m.youtube.com/watch?v=OQOS71y9VHU&t=2s

9. വടക്കുനോക്കി യന്ത്രം – https://m.youtube.com/watch?v=9UVgQ4IJctI

10. ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് – https://m.youtube.com/watch?v=AabZ3osMly4

11. വാടാത്ത ഓർക്കിഡ് – https://m.youtube.com/watch?v=hNZJUiqAzZc

12. മോണോക്കുലർ – https://m.youtube.com/watch?v=hzDokr0EfQs

13. ടെലിഫോൺ – https://m.youtube.com/watch?v=yyHtAZce9XM

14. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ശിൽപ്പം – https://m.youtube.com/watch?v=0kXWsctJSY4

15. മണികൾ – https://m.youtube.com/watch?v=7gJcCp0b_ls&t=9s

16. തോക്ക് – https://m.youtube.com/watch?v=P1W3PxCnko0&t=18s

17. സിങ്ങിംങ്ങ് ബൗൾ – https://m.youtube.com/watch?v=V-4fmL3gaEE

18. ഗലീലിയോ തെർമോമീറ്റർ – https://m.youtube.com/watch?v=qMZVPkkPhgA

19. ഓണവില്ല് – https://m.youtube.com/watch?v=fCymRHlv6G8

20. ചൈനീസ് ബോൾ – https://m.youtube.com/watch?v=my8SLGVkDYw

21. മഴമൂളിയും കൂട്ടരും – https://m.youtube.com/watch?v=9AaSAEVcy8E&t=27s

വാൽക്കഷണം:- ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആക്രികൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാപ്പ്ടോപ്പ് പണിമുടക്കിയത് മൂലം അത് സാദ്ധ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ തണുത്ത പ്രതികരണമായിരുന്നു എന്നതും ഒരു കാരണമായി കണക്കാക്കാം.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>