33

ഒരു കണിക്കൊന്ന സ്വപ്നം.


– ജാലകത്തിൽ വന്ന ‘ഒരു കണിക്കൊന്ന സ്വപ്നം’ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്. ക്ളില്ല് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്താൽ വലുതാക്കി വായിക്കാം.

Comments

comments

5 thoughts on “ ഒരു കണിക്കൊന്ന സ്വപ്നം.

  1. മനസ്സും,ശ്രമവും ഉണ്ടായാല്‍മതി
    കൊന്നപൂക്കും മുറ്റത്ത്!
    ആശംസകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>