18 വർഷം മുൻപ്, കിളി പോയ കഥ


12
2006 ഡിസംബർ 31 എന്ന ഒറ്റ ദിവസമല്ലാതെ, അതിന് മുൻപും പിൻപും, മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വിദൂര ശ്രേണിയിൽ പോലും വരുന്ന ഒരു സാധനവും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കടയിൽ നിന്നാണ് ഭാംഗ് എന്ന ആ മാരണം അന്ന് വാങ്ങി കുടിച്ചത്. 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ കടയുടെ ഇന്നത്തെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ‘ഭാംഗിന്റെ വെണ്ണിലാവ്‘ എന്ന ആ കഥ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു. മുൻപ് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക.

ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കടക്കാരന്റെ കമന്റ്….

“ഫോട്ടോ മേ മജാ നഹി ഹേ. പീകെ മജാ ലേലോ”.

എൻെറ പൊന്നോ… വേണ്ട…. വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ്….

(തുടർന്ന് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…)

#greatindianexpedition
#gie_by_niraksharan
#gie_rajasthan
#fortsofrajasthan
#fortsofindia
#MotorhomeLife
#boleroxlmotorhome
#jaisalmerfort See less

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>