ബോഗിബീൽ പാലം


11

സ്സാമിലാണ് ബോഗിബീൽ പാലം. അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയാം.

1. ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പാലം.

2. അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 4.94 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം.

3. ആസാമിലെ ദേമാജി, ദിബ്റുഗഡ് എന്നീ ജില്ലകളെ തമ്മിൽ പാലം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

4. ബോഗിബീൽ പാലത്തിന് അടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ചോരപ്പുഴ എന്ന് കൂടി വിളിപ്പേരുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര.

5. 16 വർഷത്തോളം എടുത്ത് 2018ൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി.

6. നിർമ്മാണ ചിലവ് ₹1767 കോടിയാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയതെങ്കിലും നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ₹5960 കോടി ചിലവായി.

7. ഭൂകമ്പ സാദ്ധ്യതാ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന പാലമായതുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായും വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ച്ചറുകളിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ 7 വരെയുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങളെ ഈ പാലം മറികടക്കും.

8. ബോഗിബീൽ പാലത്തിനടിയിലൂടെ തീവണ്ടിപ്പാതയും കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. പാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും റെയിൽപ്പാളങ്ങൾ വേറിട്ട് കാണാമെങ്കിലും, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പാലത്തിനടിയിലൂടെയാണ് രണ്ട് വരിയുള്ള റെയിൽപ്പാത നീളുന്നത്.

9. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ റെയിൽ-റോഡ് പാലമാണിത്.

10. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, വെറുതെ ഒരു പാലം എന്ന നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയാൽ ആസാമിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാലം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ബോഗിബീൽ. ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭൂപൻ ഹസാരിക പാലത്തിനാണ്. അതിന്റെ ദൈർഘ്യം 9.15 കിലോമീറ്റർ.

ബോഗിബീൽ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മാത്രമായി, മറ്റ് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആസ്സാമിൽ നിന്ന് നാഗാലാൻഡിലേക്ക് ആ വഴി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

#assam
#gie_by_niraksharan
#greatindianexpedition

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>